Vilkår og Betingelser ved fotografering

Moments worth remembering are moments worth capturing 

Jeg tar på meg mindre oppdrag ved passende anledninger. Store oppdrag etter avtale.

Fotografiene kan kun benyttes og publiseres i henhold til avtalt formål (se åndsverkloven) ,misbruk og brudd på åndsverkloven kan straffeforfølges i henhold til lov om ånsverk. Alle bilder som publiseres offentlig (blogg, facebook og instagram mv.) skal krediteres med fotografens navn (Foto: Blair Guerrero | Blair Guerrero photography) eller (© Blair Guerrero photography). Fotografiene kan ikke redigeres, farge korrigeres, beskjæres, ta skjermbilde av, endres eller lignende uten samtykke fra fotografen (jamfør åndsverkloven) misbruk og brudd på åndsverksloven vil bli bøtelagt for 2x pris av pakkeprisen/enkelt time&bilde valgt. Det beskytter kunstnere lovlig i en digital tidsalder der det er enkelt for folk å dra nytte av online korrekturgallerier. Om ikke annet er avtalt har fotografen rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, o.l I tillegg kan fotografen delta i fotokonkurranser med videre med bilde materialet.

Videresalg eller kommersiell bruk av bilder er ikke lov uten avtale med Blair Guerrero photography.

Kontrakten signeres ved å fylle ut skjemaet sammen med fotografen. Kjøper står ansvarlig for å overholde kontraktens bestemmelser.

Kommersiell bildebruk, Magasiner, aviser, nettbutikker, forhandlere, industri osv.

Dersom fotografiet skal benyttes innen det kommersielle markedet gjelder separate regler for dette, og inngår ikke i avtale om privat bruk (det betyr at dersom du har kjøpt bilder til privat bruk, kan ikke disse overdras til en kommersiell aktør. Fotografen skal kontaktes av aktuell kommersiell aktør for avtale om bruk. (brudd på dette vil forfølges i henhold til lov om åndsverk)

Kontakt
For time bestilling, mer info og nærmere avtale send gjerne mail på guerreroblair.foto@gmail.com

Tilbake

© 2021 | Blair Guerrero photography

Reklame